Nellies VVS & Entreprenad AB

Omvandla ditt badrum på 5 dagar

Nytt ytskikt och intryck med microcement

Tjänster

Microcement

Microcement är en blandning av speciellt cement, utvalda mineraler, akrylhartser, pigment och andra komponenter för att få mer motståndskraft och kvalitet på att vara vattentätt. Microcement är en mycket dekorativ beläggning med en liten tjocklek med 2-3 mm. Den kan appliceras på väggar, golv och tak både inomhus och utomhus. Den kan appliceras direkt nästan på alla underlag som kakel, klinkers, betong, flytspackel, gipskivor, sten, laminat, mm.

Vi har flera olika typer av microcement som ger olika struktur och applikationsmetoder gör att resultatet liknar glatt eller polerad cement, med flera toner som liknar flera typer av marmor. Det blir en unik, stilren och exklusivt utseende.

Sprickfri garanti

Vår microcement spricker inte. Om det vid någon tidpunkt uppstår en spricka på vår mikrocement är det alltid att ytan där mikrocementet applicerades har brutit eller spruckits.

Vidhäftningsgaranti

Vi garanterar att vår microcement inte släpper från ytan där den har applicerats.

Missfärgningsgaranti

Vi garanterar att vår mikrocement inte missfärgar med tiden, även om den används utomhus.

Miljögarantin

Våra produkter innehåller inte farliga ämnen för varken hälsan eller miljön enligt bilaga II till förordningen CE nr 1907/2006. Vi På CimentArt Microcement SL är medvetna om av att vi måste skydda vår planet. Alla våra produkter omfattas under det tillåtna utsläpp (VOCs, som är ansvariga för att skada ozonet i atmosfärens nedre lager) enligt EU: s bestämmelser.

Vattentäthetsgaranti

Vi garanterar att våra polyuretanlack är 100% vattentäta och att systemet med Aqua Microcement är marknadens första vattentäta mikrocement.

Halt beständig garanti

Vi garanterar att våra system är motståndskraftiga mot halka, och erhåller C3-certifikatet (Maximun-nivå för halk-motstånd) med hjälp av Microsfärer CimentArt.

Appliceringsgaranti

Företaget som utför appliceringen ger den slutliga garantin till klienten. Dessa garantier styrs och dikteras av lagarna i de europeiska förordningarna om dekorativ beläggning och har en varaktighet på 2 år.

Nellies VVS - Microcement
Nellies VVS - Microcement
Nellies VVS - Microcement
Nellies VVS - Microcement
Nellies VVS - Microcement
Nellies VVS - Microcement
Nellies VVS - Microcement

Kontakt & Offert

Vill ni anlita oss?